Ang pagdating ng mga

Kahit hindi nagtagumpay ang krusada sa layuning nito, nakita ng mga mandirigmang europeo ang mga kayamanan at produkto ng Silangan.Nagkaroon ng bagong panlasa at interes ang mga Europeo sa pamumuhay at mga karangyaan ng mga nakadigmang taga- Silangan.Please log in below or if you don't have an account, creating one is easy and only takes a few moments.After you log in your content will be available in your library.Dito, pinapayagang makapag-aral ang mga kababaihan at mahihirap na mga Pilipino.Hindi tulad sa panahon ng mga Kastila, lahat ng mga kababaihan at mahihirap na Pilipino ay hindi pinahihintulutan na makapag-aral.Matapos nito sumunod naman ang mga paring misyonero at mga pinunong sibilyan naman ang pumasok sa bagong sakop na katutubong komunidad.

Itong si Jesus na taga-Nazareth ay pinatunayan sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya.Nabalitaan rin na sa pamumuno ni Don Uyanguren bilang gobernador ng lalawigan ng Nueva Guipuzcoa, kung saan kabisera ang bayan ng Nueva Vergara (ang tawag ng mga Kastila sa bayan ng Dabaw simula sa pagtatag ng bayan hanggang 1867), nagkaroon ng malawakang kapayapaan sa rehiyon ng Golpo ng Dabaw, bagaman walang sumusuporta sa kanya ni isa man sa kanyang mga ka-osyoso sa Maynila sa kanyang pagsakop sa Dabaw. Ito’y dahil din sa pag-g-.uukol ng masusing pag-aaral at panuuri ng mga kritiko.Sinubukan rin ng gobernador na gumawa ng mga reporma para lumago ang lugar subalit walang nangyari sa kanyang mga reporma Masaalimoot na pangyayari ang mga naganap sa panahong ito. Ang mga salantang nilikha ng digmaan, ang alaala ng mga nasawing mahal sa buhay, ay mga pangitaing nagpapabuntung-hininga. Ang mga kabiguan ng pangarap, ang kalupitan ng nagdaang sigwa, at iba pang masasaklap na karanasan, ang namalasak sa katha. Nagkaroon ng mga patimpalak sa pagsulat ng tula at iba pang anyo ng panitikan. Nagging maingat ang paglalahad, nagging lalong makasining.Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng paggamit ng lakas-militar.Subalit naging mas epektibo ang paggamit ng ebanghelisasyon na pinamunuan ng mga prayleng Espanyol na ginamitan nila ng sandatang krus, rosaryo at dasal.

Search for ang pagdating ng mga:

ang pagdating ng mga-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ng mga”

  1. She landed the lead female role in the comedy Cougar Hunting playing Penelope (Lara Flynn Boyle's daughter), as well as the female lead in her first studio film in Wild Things: Foursome playing Brandi Cox.